EMAKİP Nedir?

Endüstri Mirası Araştırma, Koruma ve İşlevlendirme Platformu (EMAKİP); bu alanda uzmanlaşmış, eğitim ve hizmet veren akademisyen, profesyonel, kurum ve kuruluşlardan oluşan sivil toplum kuruluşudur. 

Türkiye’de endüstri arkeolojisi disiplinine ait endüstri mirasını bilimsel restorasyon ve mimari tasarım ilkelerine göre korumak ve yeniden işlevlendirmek üzere araştırma, projelendirme ve tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak en önemli amacıdır.